Krzyżówki

K1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 0
Wskazówka : Na przykład komunalne
Poprawna : ODPADY

Początek : 11
Wskazówka : Ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych, jak i powstałych w wyniku działalności człowieka, występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności.
Poprawna : ŚRODOWISKO

Początek : 22
Wskazówka : Odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych (odpadkowych) i spalin, w celu dalszego jej wykorzystania.
Poprawna : REKUPERACJA

Początek : 33
Wskazówka : Jednostka mocy kW
Poprawna : KILOWAT

Początek : 44
Wskazówka : Pompy ... wykorzystują odnawialną energię skumulowaną w gruncie, promieniowaniu słonecznym, wodach gruntowych czy powietrzu.
Poprawna : CIEPŁA

Początek : 55
Wskazówka : Energia geotermialna inaczej energia termiczna ...
Poprawna : SKAŁ

Początek : 66
Wskazówka : Gdzie się znajduje farma wiatrowa Lillgrund ?
Poprawna : SZWECJA

Pionowo