Mapa instalacji

lista instalacji

Niniejsza strona zawiera mapę prezentującą rozmieszczenie instalacji OZE zamontowanych w ramach realizacji projektu. Dla poprawienia czytelności mapy zastosowano grupowanie markerów.


Warstwy:

Kolektory słoneczne

Filtruj: