Informacje o projekcie

W ramach ProjektuECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II 310 budynków prywatnych na terenie miasta i gminy Frampol zostało wyposażonych w instalacje solarne. Ponadto 43 posesji prywatnych otrzymało piece centralnego ogrzewania zasilane paliwem ekologicznym.

Przygotowany przez Urząd Miejski we Frampolu wniosek ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap IIotrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Całkowity koszt projektu to 3 375 053,74 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 2 742 406,312 zł.

28 grudnia 2016 r. Burmistrz Frampola Tadeusz Niedźwiecki podpisał w imieniu gminy Frampol umowę z Województwem Lubelskim na dofinansowanie Projektu ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II.  Zakończenie realizacji zadania zaplanowane zostało na koniec listopada 2018.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 2 m2 szacunkowa ilość kolektorów w każdej instalacji w budynku została określona na podstawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. I tak przyjęto:

  • 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika 200l
  • 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika 300l
  • 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400l

Na tej podstawie zostało oszacowane zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

  • 2 kolektory – 227 instalacje,
  • 3 kolektory – 71 instalacje,
  • 4 kolektory – 12 instalacji,

W ramach projektu zostaną zamontowane zestawy kol. słonecznych (2,3 i 4 panelowe) na budynkach mieszkańców gminy Frampol (związane z budynkiem oraz wolnostojące): łącznie 310 zestawów o łącznej mocy 0,93 MW.

Z zainstalowanych kolektorów słonecznych będzie korzystać ok. 1221 os.

Ponadto zostaną zainstalowane 43 kotły opalane biomasą (pellet) o łącznej mocy 895 kW.