Uzyskana energia

uzyskana energia

Niniejsza strona zawiera wizualizacje dotyczące ilości energii uzyskanej przez instalacje zamontowane w ramach realizacji projektu „ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II”


Ilość uzyskanej energii przez wszystkie instalacje od początku istnienia projektu to: 137877.59 kWh (496.36 GJ)
w tym przez kolektory słoneczne: 79667.84 kWh
Przy założeniu, że w wyniku zastosowania instalacji uzyskiwany przyrost temperatury wody wynosi 30 °C, energia wytworzona przez instalacje dostarczone w ramach projektu zapewniła dotychczas podgrzanie ok. 2295.43 litrów wody

Wizualizacje wartości uzyskanej energii

Przełącz typ wykresów na:


 


Przełącz typ wykresu: