Regulamin Portalu OZE

  1. Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Portalu OZE obsługiwanego przez Urząd Miasta Frampol. Portal ma za zadanie ułatwić dostęp do informacji o produkcji energii w instalacjach OZE dostarczanych w ramach projektu pn. „ECO-EFEKTYWNY Frampol Etap II”.
  2. Portal OZE jest dostępny dla użytkowników publicznej sieci Internet.
  3. Portal OZE zawiera informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii oraz wizualizuje efekty działania instalacji dostarczonych w ramach projektu.
  4. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w Portalu OZE jest Urząd Miasta Frampol.
  5. Portal OZE posiada wbudowany formularz kontaktowy umożliwiający wysyłanie zgłoszeń i zapytań związanych z działaniem i utrzymaniem instalacji. Warunkiem skorzystania z formularza jest udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.
  6. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Urząd Miasta Frampol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.